Hæ?

De fleste musikkinnspillinger er ment for avspilling på et vanlig stereoanlegg, som som regel har ett par høyttalere plassert et stykke unna lytteren. Når man lytter til den samme musikken med hodetelefoner over lengre tid blir man ofte sliten i hodet av at stereoperspektivet er alt for separert.

Det er flere måter å gjøre dette på Windows og Linux men ikke på Mac OS X.

Jeg har derfor laget en simpel wrapper rundt Boris Mikhaylov sitt Bauer stereophonic-to-binaural DSP-bibliotek for bruk på Mac.

Den kan brukes med Apple sin AU Lab via Sound Siphon. Du kan også bruke Jack eller Soundflower, men disse anbefales ikke på Mavericks eller nyere.

Huh?

Most sound recordings is optimized for playback on two or more speakers placed in a room. When listening to this music on a pair of headphones, the (in some cases extreme) stereo separation can cause fatigue.

There are a lot of tools to do this on Windows and Linux, but not on Mac OS X.

I have therefore made a simple AU wrapper around Boris Mikhaylov's Bauer stereophonic-to-binaural DSP library for use on the Mac.

It can be used with Apple's AU Lab (part of XCode auxillary tools) using Sound Siphon. You can use Jack or Sound Flower but it is not recommended if you are running Mavericks or newer.